św. Alfons Liguori

św. Alfons Liguori

Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi.

św. Alfons

św. Alfons Liguori

Cała świętość i doskonałość duszy polega na umiłowaniu Jezusa Chrystusa, naszego Boga, naszego najwyższego Dobra i naszego Odkupiciela. Ta miłość zespala i podtrzymuje wszystkie cnoty, czyniąc człowieka doskonałym.

ks. Leonard Prochownik

ks. Leonard Prochownik

MBNP jest u nas we czci. Ma swoją kaplicę, gdzie mieści się Jej wizerunek cudowny i tam doświadcza na sobie niejeden, jak w potrzebach doczesnych i duchowych okazuje swą dobroć i spieszy z pomocą.

Jan Paweł II

Jan Paweł II

W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę MBNP, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem, po lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę.

Jan Paweł II

Jan Paweł II

Wiele razy po nocnej zmianie, kiedy wracałem do domu, gdzie mieszkałem, odwiedzałem kościół Redemptorystów, gdzie jest ikona MBNP. Zatrzymywałem się tam, ile razy byłem na drodze pomiędzy fabryką a domem.

Pius IX

Pius IX

Kardynał Prefekt Propagandy wezwie Przełożonego wspólnoty MB z Posterula i przekaże mu, że jest naszym pragnieniem, aby obraz Najświętszej Maryi, został na nowo umieszczony pomiędzy Świętym Janem a MB Większą.