NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy I

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Więcej…

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy II

Pieśń na wejście: NiepokalanaProwadzący (=P): Klęknijmy. Gromadzimy się dla uczczenia naszej Matki i naszej Nieustającej Pomocy. Przypomnijmy sobie, jak ona pomagała innym. Całe jej życie było lekcją miłości.

Więcej…

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

JUTRZNIA

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

Więcej…

modlitwa chorego

Modlitwa chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuci. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek.

Więcej…

Bogurodzica

    Bogarodzica dziewica, Bogiem sławiona Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
                    Kyrieleison.

Więcej…

Pieśń: Pomagaj nam

Matko Pomocy Nieustającej,
Pomagaj nam, pomagaj nam.

Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie,
Ewangelii Jezusa w prawdzie zrozumienie.
Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością,
Niech pszenicą dojrzałą serca nasze rosną. 

Więcej…

Każde dziecko…

Każde dziecko w Matce Bożej Nieustanną Pomoc ma,Ona zawsze je wysłucha, nie opuści  siłę da.Spiesz więc do Niej dziatwo mała, do niebieskiej Matki twej, By ci łaski swe dawała, wciąż w Maryi ufność miej.

Pieśń: Gdy w ciężkich walkach

Gdy w cieżkich walkach siły słabnieją,   Jak miło duszy upadającęj,                  Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo. Matko Pomocy Nieustającej,Maryjo Ratuj, Matko pociesz. Matko Pomocy Nieustającej,Maryjo Ratuj, Matko pociesz nas. Łzę ledwie jedną w smutku uronięI w prośbie Ciebie wezwe gorącej,Litosne zarasz dajesz mi dłonie.

Pieśń: Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci

Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci,
Wspieraj nas każdy dzień;
Promień Twej łaski niech nam zaświeci,
Smutku rozprasza cień!

Więcej…