Sł. B. o. Bernard Łubieński

Bernard Łubieński herbu Pomian (1846–1933), którego beatyfikacji oczekujemy, jest nazywany Apostołem Polski. Już w wieku niespełna 12 lat wyjechał do Anglii, gdzie rozpoczął naukę w kolegium św. Cuthberta w Ushaw. W 1864 r. został przyjęty do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, zwanego popularnie redemptorystami.

Więcej…

Założyciel - św. Alfons Maria Liguori

Założyciel – św. Alfons Maria Liguori

Założyciel Redemptorystów, św. Alfons Maria Liguori, był synem neapolitańskiego arystokraty. Był niezwykle uzdolniony w dziedzinach, literatury, malarstwa, muzyki, jednak odbył studia prawnicze i został cenionym adwokatem.

Kiedy padł ofiarą pewnej intrygi i przekupstwa, uległ zniechęceniu. Wtedy to zaczął myśleć o poświeceniu się Bogu i ludziom. Wstąpił do seminarium i w wieku 30 lat został księdzem. Poświęcał się głównie pracy apostolskiej wśród ubogiej młodzieży rzemieślniczej i robotniczej, zasłynął też jako kaznodzieja. Gdy po kilku latach ciężkiej pracy udał się na odpoczynek do Amalfi, zobaczył kompletnie opuszczonych i zaniedbanych religijnie górali. Postanowił więc założyć zgromadzenie, które zajmowałoby się najbardziej potrzebującymi, ubogimi i religijnie zaniedbanymi. Tak w roku 1732 powstało dzieło „Najświętszego Odkupiciela” – redemptorystów. Regułę zakonu zatwierdził w 1749 roku papież Benedykt XIV.

Więcej…

Święty Klemens Maria Hofbauer

Święty Klemens Maria Hofbauer

Przedstawiamy go w ikonografii w habicie i z krzyżem. O tym świętym mówi się, że był drugim założycielem Redemptorystów. Jest on patronem Warszawy, kelnerów i piekarzy.

Więcej…

s. Maria Celeste Crostarosa

Zakon żeński Najświętszego Odkupiciela

s. Maria Celeste Crostarosa
Maria Celeste Crostarosa

Zakon powstał dnia 13 maja 1731 roku w  miasteczku Scala w południowej części Italii. Przebywający tam Alfons Maria Liguori zetknął się z rodziną Sióstr Nawiedzenia. Był to młody zakon kontemplacyjny. Święty przekształcił to zgromadzenie na Kongregację Zbawiciela.

Więcej…

Redemptoryści - Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)

Zakon Redemptorystów powstał 9 listopada 1732 roku w Italii. Założycielem był syn neapolitańskiego arystokraty, Alfons Maria Liguori. Celem Zgromadzenia stało się niesienie pomocy najbardziej opuszczonym, ubogim i zaniedbanym religijnie ludziom. Charyzmatem Zgromadzenia jest droga Chrystusa-Zbawiciela, a także głoszenie dobrej nowiny o Odkupieniu.

Więcej…