Koronowana ikona MBNP w Kaliszu

Od Lwowa do Kalisza – taki szlak przemierzyła cudowna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z siostrami karmelitankami. Wędrówka rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej. Bezdomne karmelitanki znalazły dom w Kaliszu. Dom – i papieskie korony.

O tej historii przeczytamy na stronie internetowej sióstr:

SS. Karmelitanki Bose w poczuciu głębokiej wdzięczności Matce Najświętszej za łaski przez Jej ręce otrzymane, a szczególnie za dar wolności dla naszej Ojczyzny i dla innych narodów oraz, będąc zachęcanymi a nawet przynaglanymi przez wiernych duchownych i świeckich – w dniu 2 lutego 1990 r. wniosły prośbę do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. dra hab. Henryka Muszyńskiego, Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, o wyrażenie zgody i podjęcie starań ukoronowania papieskimi koronami łaskami sły nącego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kaliszu-Niedźwiadach.

S.S. Karmelitanki Bose Kalisz – Niedźwiady

Przed cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy nazywanej „Jutrzenką zapowiadającą zjednoczenie Kościołów”, Tej, która trzyma w swej dłoni obie rączki Jezusa; ręce, które On wyciągnął na krzyżu na wschód i na zachód, obejmując nimi cały świat i dając wszystkim ludziom swą Matkę; przed Jej cudownym obrazem, pierwotnie we Lwowie, a teraz w Kaplicy SS. Karmelitanek Bosych w Kaliszu-Niedźwiadach, modlitwy o zjednoczenie zanoszone były od początku obecności obrazu w Karmelu i zanoszone są wiernie po dziś dzień.

Zatem oddanie chwały Bogarodzicy przez ukoronowanie papies kimi koronami Jej ikony Nieustającej Pomocy będzie wymowną prośbą, by Matka Syna, który modlił się do Ojca „aby byli jedno” – przyśpieszyła cud jedności.
Ukoronowanie papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Nieusta jącej Pomocy – przed której obliczem przez wiele dziesiątków lat modlono się o wyzwolenie narodów z niewoli komunizmu – będzie aktem dziękczynnym za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie, za wolność, która rozbłysła na Wschodzie i będzie podstawą nadziei życia w wolnych narodach. „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”

S.S. Karmelitanki Bose Kalisz – Niedźwiady

 


Nasze intencje modlitewne:

 

1 komentarz do wpisu “Koronowana ikona MBNP w Kaliszu”

  1. Dziękuję Ci Matuchno że jesteś że mogę codziennie odmawiać różaniec. Wierzę że wytrwam w modlitwie i otrzymam potrzebne łaski. Bo tylko Ty możesz wyblagac u swego syna moje prośby

Leave a Reply