Książka + DVD „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”

W dniu Matki Bożej Nieustającej Pomocy do rąk Czytelników i Czcicieli Jej wizerunku trafia książka pod jakże wymownym tytułem:  Uczyńcie Ją znaną całemu światu . Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie. Pozycja ta jest zbiorem artykułów poświęconych dziejom kultu oraz niezwykłej symbolice jednej z najbardziej rozpowszechnionych dziś w świecie i umiłowanej przez wiele pokoleń chrześcijan ze Wschodu i Zachodu, w tym szczególnie przez naszego wielkiego, nowego błogosławionego papieża Jana Pawła II. Edycja ta związana jest też z jubileuszem sześćdziesięciolecia nabożeństwa Nieustannej Nowenny w Polsce. Jest to w końcu próba aktualnego również dzisiaj papieskiego wezwania:  Uczyńcie Ją znaną całemu światu! . Dołączony zaś do książki film dokumentalny, powstały na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, przenosi nas w świat ciekawej historii i teologii ikony oraz prezentuje świadectwa wiernych czcicieli Maryi spod znaku Nieustającej Pomocy.

Do lektury tej nowej na polskim rynku wydawniczym pozycji w ujmujący sposób zachęca Przełożony Generalny Redemptorystów o. Michael Brehl w swym słowie wstępnym: Jest tak wiele niezwykłych historii związanych z Matką Bożą Nieustającej Pomocy. To świadectwa uzdrowionych z choroby i wyzwolonych z mocy grzechu. Jednak największe wrażenie wywierają zawsze te z pozoru ťmałe cudaŤ: opowiadania o ludzkiej miłości, nadziei i zaufaniu. Wierzę, że Maryja jest naszą Nieustającą Pomocą, bo my zawsze jesteśmy ťw nieustającej potrzebieŤ. Ona swą dłonią zawsze wskazuje na Jezusa, a spojrzeniem zaprasza nas do intymnej relacji, jaka łączy Ją z Jej Synem w Duchu Świętym. Jej obraz można spotkać w niezliczonych domach, w pięknych katedrach i skromnych kaplicach. Przede wszystkim jednak Maryja jest obecna w sercach tych wszystkich, którzy przyjmują Jezusowy Testament z krzyża i uznają Ją za Matkę. Warto nadmienić, iż książka ta starannie wydana nakładem redemptorystowskiej oficyny Homo Dei, ukazał się dzięki wsparciu Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

Książkę można nabyć w wydawnictwie Homo Dei

format    140 x 190
stron    144

Uczyńcie Ją znaną całemu światu . Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, pod red. Macieja Sadowskiego, wyd. Homo Dei, Kraków 2011, ss. 144, il. 19.
Spis treści

Michael Brehl CSsR
Słowo wstępne Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów

Andrzej S. Wodka CSsR
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako uobecnienie Bożej zbawczej mediacji

Maciej Sadowski CSsR
Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866 1966

Ks. Stanisław Ludwik Piech
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce

Marek Kotyński CSsR
Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Stanisław Madeja CSsR
Celebracja Nieustannej Nowenny na podstawie  Przewodnika duszpasterza

Eugeniusz Karpiel CSsR, Kamil Drab CSsR
Symbolika znaków w procesie powstawania ikony. Dwugłos w dyskusji twórców ikon

Film dokumentalny  Uczyńcie Ją znaną całemu światu . Matka Boża Nieustającej Pomocy,  Tirocinio TV2  (moderatorzy: F. Lever SDB, C. Tagliabue), scen i reż. Ks. I. V. Aqino, A. Skowrońska, P. Unchatturaporn SDB, Universita Pontificia Salesiana 2008.


Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply