Międzynarodowa sesja

W środowe popołudnie 29.10. br. w auli klasztoru redemptorystów w Krakowie miała miejsce międzynarodowa sesja naukowa na temat: Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu. Sypozjum to, zorganizowane z inicjatywy Katedry Dziejów Kultury i Wychowania Papieskej Akademii Teologicznej w Krakowie, miało na celu ukazanie wyjątkowego charakteru kultu, telogii i historii Ikony MBNP, którą z woli bł. papieża Piusa IX od 1866 roku opiekują się redemptoryści.

Moderatorem obrad był ks. prof. Józef Wołczański, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT. Referat wprowadzający wygłosił profesor teologii biblijnej z Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie – o. Andrzej Wodka, na temat: Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako uobecnienie Bożej zbawczej mediacji. Następnie wyświetlony został film dokumentalny o historii Ikony i jej rzyskiego Sanktuarium, zrealizowany na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie przez Agnieszkę Skowrońską, pt. FateLa conoscere al mondo intero. (Uczyńcie Ja znaną całemu światu). Światowy fenomen kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy zarysował w swym wystąpieniu o. dr Maciej Sadowski (PAT), zaś dzieje kultu MBNP na ziemach polskich omówił ks. prof. Stanisław Piech (PAT). Końcowy referat miał charakter praktycznej prezentacji przygotowania i pisania ikony, dokonany przez twórcę ikon ze Słowacji – o. Kamila Draba, redemptorystę obrządku wschodniego. Liturgicznym zwieńczeniem sesji była uroczysta Nieustanna Nowenna i Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znanym przez krakowian, jako kościół na Górce. W tym naukowo-popularyzatorskim przesięwięciu wzieło udział ok. 100 osób z różnych krakowskich wpólnot i środowisk twórczych: naukowcy, studenci krakowskich uczelni, seminarzyści diecezjalni i zakonni, siostry kilku zgromadzeń, misjonarze redemptoryści oraz wierni czciciele Matki Bożej w znaku Nieustającej Pomocy.

O sympozjum – MP3:

Pobierz


Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply