Obowiązek informacyjny o RODO

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Ciebie RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowe – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci na czym polegają zmiany.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administrator Twoich danych osobowych

Administrator to podmiot dbający o Twoje dane osobowe, zapewniających ich bezpieczeństwo oraz decydujący o tym, jak będą one wykorzystywane. Administrator Twoich danych osobowych to Fundacja Królowej Różańca Świętego NIP: 7792415009, REGON: 631079987, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań (dalej nazywane jako „My”).

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane zostały nam przekazane przez Ciebie – w szczególności podczas zakładania konta na jednym z Naszych portali, uczestniczenia w dyskusjach, pozostawiania intencji modlitewnych i ofiar,  dopisania się do biuletynów informacyjnych, tworzenia wpisów na forum, pozostawiania komentarzy, przesyłania świadectw, finansowego wspierania naszych inicjatyw, zgłoszenia się po darmowe pakiety obrazków z nowenną lub egzemplarze gazety, a także w związku z uczestnictwem w Apostolacie Nowenny Pompejańskiej oraz organizowanych przy Naszym wsparciu pielgrzymkach i rekolekcjach.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ było to niezbędne do Kontaktu z Tobą w ramach Naszych inicjatyw, w szczególności do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Naszych portali,
 • obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożysz taka reklamację, a także korespondencji zwrotnej;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych na Naszych portalach – jeżeli założyłeś takie konto;
 • umożliwienia Ci zamieszczania przez Ciebie na Naszych portalach wpisów na forum, intencji modlitewnych, komentarzy oraz innych form aktywności;
 • publikowania świadectw wiary, które do nas przesyłasz,
 • umożliwienia Ci wsparcia projektów katolickich za pośrednictwem portalu http://wdowigrosz.pl;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą w związku z organizacją rekolekcji i pielgrzymek, w tym w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i obsługi;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z Naszymi inicjatywami, takimi jak Apostolat Nowenny Pompejańskiej oraz w związku ze świadczeniem przez Nas usług;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach wskazanych poniżej:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Naszych portalach;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego Naszych własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności Naszych portali i serwisów, w tym w celu poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb w ramach obsługi użytkownika oraz próśb i zapytań wysyłanych przez formularze kontaktowe;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów, akcji promocyjnych oraz innych inicjatyw, w których możesz wziąć udział;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc świadczyć Ci nasze usługi. Stąd zazwyczaj prosimy o podanie Cię następujących danych osobowych:

 • adres e-mail,
 • telefon – w przypadku zamówień w księgarni, pielgrzymek, rekolekcji, spotkań i innych inicjatyw wymagających jego podania;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm) – w przypadku zamówień w księgarni, pielgrzymek, rekolekcji, spotkań i innych inicjatyw wymagających podania imienia i nazwiska oraz adresu;
 • login i hasło do konta.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli wykonywać na Twoją rzecz naszych usług, a Ty nie będziesz mógł uczestniczyć w naszych inicjatywach. Zbieramy tylko te dane, które musimy – bez Twojego loginu, nie utworzymy dla Ciebie konta. Bez podania przez Ciebie adresu do wysyłki, nie zrealizujemy zamówienia na bezpłatne obrazki, gazety, intencje mszalne. Bez wskazania przez Ciebie imienia i nazwiska oraz innych danych, nie będziesz mógł anonimowo uczestniczyć w pielgrzymce, rekolekcjach, dniach skupienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane?

Możliwe, że ostatni raz kontaktowałeś się z nami już jakiś czas temu i nie uważasz, że jeszcze kiedyś będziesz uczestniczyć w jednej z naszych inicjatyw. Pamiętaj, że możesz w każdym momencie żądać wszelkich informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także ich całkowitego usunięcia lub aktualizacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś albo po prostu kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie inne uprawnienia masz wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości.

Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony sytuację, w której się znalazłeś albo, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Napisz do Nas, a my się wszystkim zajmiemy – nie będziemy robili z Twoimi danymi osobowymi nic, bez Twojej zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Z uwagi na ścisłą współpracę między Wydawnictwem Rosemaria w osobie Marka Wosia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Woś „Wydawnictwo Rosemaria”, NIP: 7791953710, REGON: 631079987, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań, a Fundacją Królowej Różańca Świętegoz siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4,  60-359 Poznań, numer KRS: 0000470749, NIP: 7792415009, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Twoje dane osobowe udostępniane są wzajemnie przez te podmioty za w ramach prowadzonych przez Nas inicjatyw dla potrzeb ich obsługi.

Twoje dane osobowe udostępniamy innym podmiotom tylko w porozumieniu z Tobą – np. w przypadku organizacji pielgrzymek, rekolekcji, dni skupienia, osobom, które zajmują się taka organizacją. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacja na Twoją rzecz Naszych inicjatyw. Przykładowo, jeżeli założyłeś konto na jakimś Naszym portalu – zakładamy, że będziesz chciał z tego konta korzystać i przechowujemy Twoje dane. Jeżeli zamówiłeś prenumeratę gazety – zakładamy, że chcesz otrzymać wszystkie zamówione egzemplarze i w celu wykonania umowy, przechowujemy Twoje dane. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w pielgrzymkach, rekolekcjach, dniach skupienia – zakładamy, że będziesz chciał, żebyśmy skontaktowali się z Tobą co do szczegółów następnej pielgrzymki, więc będziemy do tego czasu przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane także po zakończeniu naszych inicjatyw, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy także Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym nie będą przetwarzane w formie profilowania).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: krolowa@rozaniec.info. adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań.