Pieśń: Pomagaj nam

Matko Pomocy Nieustającej,
Pomagaj nam, pomagaj nam.

Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie,
Ewangelii Jezusa w prawdzie zrozumienie.
Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością,
Niech pszenicą dojrzałą serca nasze rosną. 

Matko Pomocy Nieustającej,
Pomagaj nam, pomagaj nam.

Ratuj młodzież co ginie, rodziny rozbite,
Wejdź w zimne domy miłowania świtem.
Wstąp w mrok światłem i oczom ciemnym, niewidzącym,
Wskaż Syna swego Prawdy jasnym słońcem.

Matko Pomocy Nieustającej,
Pomagaj nam, pomagaj nam.

Broń od zguby nasz Naród, który Cię przyzywa,
Spraw, by Polska Chrystusem stała się szczęśliwa.
Od niewiary, pijaństwa, od niemoralności,
Uratuj nas, Maryjo, Matczyną swą litością.


Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply