Założyciel – św. Alfons Maria Liguori

Założyciel Redemptorystów, św. Alfons Maria Liguori, był synem neapolitańskiego arystokraty. Był niezwykle uzdolniony w dziedzinach, literatury, malarstwa, muzyki, jednak odbył studia prawnicze i został cenionym adwokatem.

Kiedy padł ofiarą pewnej intrygi i przekupstwa, uległ zniechęceniu. Wtedy to zaczął myśleć o poświeceniu się Bogu i ludziom. Wstąpił do seminarium i w wieku 30 lat został księdzem. Poświęcał się głównie pracy apostolskiej wśród ubogiej młodzieży rzemieślniczej i robotniczej, zasłynął też jako kaznodzieja. Gdy po kilku latach ciężkiej pracy udał się na odpoczynek do Amalfi, zobaczył kompletnie opuszczonych i zaniedbanych religijnie górali. Postanowił więc założyć zgromadzenie, które zajmowałoby się najbardziej potrzebującymi, ubogimi i religijnie zaniedbanymi. Tak w roku 1732 powstało dzieło „Najświętszego Odkupiciela” – redemptorystów. Regułę zakonu zatwierdził w 1749 roku papież Benedykt XIV.

Św. Alfons Maria de LiguoriŚwięty Alfons dawał prawdziwy wzór swoim braciom w kongregacji. Wszystkie dochody, które przysługiwały mu jako biskupowi, oddawał ubogim i placówkom powstającym przy Zakonie. W czasie wielkiego głodu wysprzedał cały sprzęt ze swojego domu biskupiego i zakupił chleb dla głodnych. Jego tryb życia był bardzo surowy: sypiał niewiele, pościł, odżywiał się tylko zupą, chlebem i jarzynami, a nawet biczował się, nosił włosienicę i kolczasty łańcuch.

Papież Benedykt XIV

Surowy tryb życia i trudy pasterzowania wyniszczyły organizm Biskupa. Alfons Liguori był zmuszony prosić Papieża o zwolnienie z posługi biskupiej. Po trzynastu latach wrócił wiec do swoich braci zakonnych. Niestety wskutek różnych politycznych zatargów, nastąpił rozłam redemptorystów na dwie grupy. Kongregacja Neapolitańska została pozbawiona wszelkich przywilejów. O. Alfons bolał nad tym bardzo, ale wszystko znosił w oddaniu się woli Bożej. Do cierpień duchowych doszły choroby fizyczne jak reumatyzm, ciężkie skrzywienie kręgosłupa, aż w końcu Święty został przykuty do fotela. Alfons doświadczył także udręk moralnych, pokus i skrupułów, a także duchowej oschłości.

Św. Alfons Maria de Liguori

Alfons Liguori był znawcą teologii pastoralnej, wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Był niestrudzonym pisarzem, wymienia się 160 tytułów jego prac. Jego dzieła były skierowane do wszystkich, stąd ich wielka popularność, niektóre zostały przetłumaczone na 61 języków. Papież Pius XII ogłosił św. Alfonsa patronem spowiedników i profesorów teologii moralnej.

Alfons Liguori zmarł w 1 sierpnia 1787 r. w wieku 91 lat. Papież Grzegorz XVI dokonał jego kanonizacji w 1839 roku. W 1871 papież Pius IX ogłosił św. Alfonsa doktorem Kościoła, a papieże Benedykt XV, Pius XI i Pius XII publicznie oddawali mu najwyższe pochwały. W ikonografii św. Alfons przedstawiany jest w czarnej zakonnej sutannie lub w szatach biskupich. Czasem trzyma też krzyż lub ma różaniec na szyi.

Pius IX papież
Pius IX
 Pius XIIPius XII

Grzegorz XVI
Grzegorz XVI

Pius XI
Pius XI

Benedykt XV
Benedykt XV

Nasze intencje modlitewne:

 

2 komentarze do wpisu „Założyciel – św. Alfons Maria Liguori”

  1. O umocnienie więzi z siostrą Kingą, o jej siostrzaną bliską obecność i pomoc w moich relacjach z s.Prowincjalną i nową s. Przełożoną, aby dostrzegły moje zaangażowanie i szczere zadowolenie w życiu we wspólnocie oraz w wykonywanej pracy w kurii i muzeum diecezjalnym.

  2. +Siostro! A co to ma wspolnego z sw Alfonsem Liguorim???!! To nie jest skrzynka zyczeniowa. Byc tak bardzo dostrzeganym (nawet nie wazne gdzie) jest zwykla pycha. +

Leave a Reply