Redemptoryści - Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)

Zakon Redemptorystów powstał 9 listopada 1732 roku w Italii. Założycielem był syn neapolitańskiego arystokraty, Alfons Maria Liguori. Celem Zgromadzenia stało się niesienie pomocy najbardziej opuszczonym, ubogim i zaniedbanym religijnie ludziom. Charyzmatem Zgromadzenia jest droga Chrystusa-Zbawiciela, a także głoszenie dobrej nowiny o Odkupieniu.

Więcej…