Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

JUTRZNIA

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

Więcej…

Bogurodzica

    Bogarodzica dziewica, Bogiem sławiona Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
                    Kyrieleison.

Więcej…

Pieśń: Pomagaj nam

Matko Pomocy Nieustającej,
Pomagaj nam, pomagaj nam.

Uproś nam żywą wiarę, grzechów przebaczenie,
Ewangelii Jezusa w prawdzie zrozumienie.
Wzbudź wrażliwość sumienia, ożyw nas miłością,
Niech pszenicą dojrzałą serca nasze rosną. 

Więcej…

Pieśń: Gdy w ciężkich walkach

Gdy w cieżkich walkach siły słabnieją,   Jak miło duszy upadającęj,                  Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo. Matko Pomocy Nieustającej,Maryjo Ratuj, Matko pociesz. Matko Pomocy Nieustającej,Maryjo Ratuj, Matko pociesz nas. Łzę ledwie jedną w smutku uronięI w prośbie Ciebie wezwe gorącej,Litosne zarasz dajesz mi dłonie.

Pieśń: Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci

Otocz pomocą. Matko, Swe dzieci,
Wspieraj nas każdy dzień;
Promień Twej łaski niech nam zaświeci,
Smutku rozprasza cień!

Więcej…

Pieśń: Gdy trwoga nas ogarnie

Gdy trwoga nas ogarnie, Matko, wspomóż nas!
I smutku skróć cierpienia, Matko, wspomóż nas!

Matko, o, wspomagaj nas
Nieustannie w każdy czas.

Więcej…

Pieśń: Do Ciebie, Matko, szafarko łask

Do Ciebie, Matko, szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.

Więcej…