Uczyńcie ją znaną

Uczyńcie ją znaną całemu światu! (3)

Jak dowiedzieliśmy się w poprzedniej części historii, od 1876 r. rozpoczął się okres szczególnie nasilonej misji rozszerzania czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy na całym świecie. W tym roku Pius IX powołał bractwo MBNP i św. Alfonsa, obdarzając je licznymi odpustami. Modlitwy zostały zatwierdzone także w języku polskim. Dzięki temu już 10 lat później nabożeństwo do MBNP było dobrze znane w porozbiorowej Polsce.

Więcej…

św. Alfons Liguori

św. Alfons Liguori

Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w Boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi.

św. Alfons

św. Alfons Liguori

Cała świętość i doskonałość duszy polega na umiłowaniu Jezusa Chrystusa, naszego Boga, naszego najwyższego Dobra i naszego Odkupiciela. Ta miłość zespala i podtrzymuje wszystkie cnoty, czyniąc człowieka doskonałym.

Założyciel - św. Alfons Maria Liguori

Założyciel – św. Alfons Maria Liguori

Założyciel Redemptorystów, św. Alfons Maria Liguori, był synem neapolitańskiego arystokraty. Był niezwykle uzdolniony w dziedzinach, literatury, malarstwa, muzyki, jednak odbył studia prawnicze i został cenionym adwokatem.

Kiedy padł ofiarą pewnej intrygi i przekupstwa, uległ zniechęceniu. Wtedy to zaczął myśleć o poświeceniu się Bogu i ludziom. Wstąpił do seminarium i w wieku 30 lat został księdzem. Poświęcał się głównie pracy apostolskiej wśród ubogiej młodzieży rzemieślniczej i robotniczej, zasłynął też jako kaznodzieja. Gdy po kilku latach ciężkiej pracy udał się na odpoczynek do Amalfi, zobaczył kompletnie opuszczonych i zaniedbanych religijnie górali. Postanowił więc założyć zgromadzenie, które zajmowałoby się najbardziej potrzebującymi, ubogimi i religijnie zaniedbanymi. Tak w roku 1732 powstało dzieło „Najświętszego Odkupiciela” – redemptorystów. Regułę zakonu zatwierdził w 1749 roku papież Benedykt XIV.

Więcej…

Święty Klemens Maria Hofbauer

Święty Klemens Maria Hofbauer

Przedstawiamy go w ikonografii w habicie i z krzyżem. O tym świętym mówi się, że był drugim założycielem Redemptorystów. Jest on patronem Warszawy, kelnerów i piekarzy.

Więcej…