Zakon żeński Najświętszego Odkupiciela

s. Maria Celeste Crostarosa
Maria Celeste Crostarosa

Zakon powstał dnia 13 maja 1731 roku w  miasteczku Scala w południowej części Italii. Przebywający tam Alfons Maria Liguori zetknął się z rodziną Sióstr Nawiedzenia. Był to młody zakon kontemplacyjny. Święty przekształcił to zgromadzenie na Kongregację Zbawiciela.

Jednak za założycielkę tego Zakonu jest uważana wielka włoska mistyczka s. Maria Celeste Crostarosa, która w mistycznych widzeniach otrzymała od Pana Jezusa polecenie założenia nowego Instytutu. Św. Alfons dopomógł siostrze Marii w tym dziele.

Zakon pozostał nadal zakonem kontemplacyjnym, który przez życie modlitwy i miłości świadczy o dobrej nowinie Odkupienia. Nieustanna kontemplacja misterium Chrystusa rozwija w siostrach postawę radości, prostoty i prawdziwej miłości. W ten sposób pragną one być znakiem Boga żyjącego pośród swego ludu.

Redemptorystki w Polsce

Redemptorystyki są obecne ma wszystkich kontynentach. Zakon liczy 47 klasztorów. Do Polski siostry przybyły w roku 1989 gdzie dnia 29 września podczas uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej przy Seminarium Redemptorystów nastąpiła inauguracja polskiej fundacji OSSR. Po trzyletnim pobycie w Tuchowie siostry na stale zamieszkały w klasztorze w Bielsku-Białej. Jest to pierwszy klasztor tego Zakonu w Polsce.  Zakon nie tylko pozostaje w nieustannej modlitwie, ale także oferuje możliwość refleksji i odnowy ducha dla szukających dróg Pana w środowisku milczenia i skupienia.

OSsR – Ordo Sanctissimi Redemptoris, Zakon Najświętszego Odkupiciela.


Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply