Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)

Zakon Redemptorystów powstał 9 listopada 1732 roku w Italii. Założycielem był syn neapolitańskiego arystokraty, Alfons Maria Liguori. Celem Zgromadzenia stało się niesienie pomocy najbardziej opuszczonym, ubogim i zaniedbanym religijnie ludziom. Charyzmatem Zgromadzenia jest droga Chrystusa-Zbawiciela, a także głoszenie dobrej nowiny o Odkupieniu.

Redemptoryści

Papieską aprobatę Redemptoryści otrzymali w 1749 roku. Zakon szybko się rozrastał. Do Warszawy dotarł dzięki św. Klemensowi Hofbauerowi, który w 1787 roku założył tam placówkę. Redemptoryści znani byli wtedy pod nazwą Benonitów. Jednak w roku 1808 Napoleon wypędził ich z Królestwa Kongresowego. Ponownie Redemptoryści próbowali osiąść w Polsce dzięki staraniom o. Jana Podgórskiego. Udało się to na krótko w Piotrkowicach koło Kielc, ale władze carskie rozwiązały zakon w 1834 roku.

Bernard Łubieński

Trzecia próba osadzenia Zakonu na ziemiach polskich w końcu się powiodła. Sługa Boży Bernard Łubieński w roku 1883 założył placówkę w Mościcach koło Przemyśla. Tamtejszy Klasztor stał się bazą Zgromadzenia. Tam, w roku 1895, powstało małe seminarium duchowne. W 1899 roku utworzono polski nowicjat, a w 1903 roku własne seminarium. Warszawska Prowincja Redemptorystów powstała w 1909 roku. Składały się na nią cztery klasztory w Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Maksymówce oraz hospicjum w Warszawie.

Polska prowincja redemptorystów

Dzisiaj polska prowincja jest najliczniejszą w całym Zgromadzeniu. Liczy dwadzieścia klasztorów. Polscy redemptoryści pracują w kilkunastu krajach na wszystkich kontynentach, m.in. w Brazylii, Boliwii, Argentynie, Burkina Faso (Afryka), Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie, a także w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Do Tej prowincji należą także współbracia pracujący na terenach byłego ZSSR: w Grodnie, Porzeczu, Repli, Wołpie, Ejsmontach i Brzostowicy na Białorusi, w Truskawcu i Mościskach na Ukrainie, w Orenburgu, Orsku i Kemerowie w Rosji oraz w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

Radio Maryja

Radio Maryja

Prowincja prowadzi szeroką działalność misyjną, rekolekcyjną, a także parafialną. Działa także na polu mediów poprzez Radio Maryja, telewizję Trwam, wydawnictwa – np.: „Homo Dei” ,”Rodzina Radia Maryja”. Redemptoryści włączają się także w naukę i wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i katolicyzmu.

Obecnie redemptoryści pracują w 75 krajach świata i liczą razem ok. 5600 ojców, braci i studentów. Są oni wszędzie tam, gdzie potrzebują ich ubodzy i opuszczeni. Słowo Boże jest głoszone wszystkim, którzy chcą go słuchać, a poprzez nowoczesne media, docierają ojcowie i bracia z dobrą nowiną do najdalszych zakątków świata. Króluje im i przychodzi z pomocą Matka Boża Nieustającej Pomocy.

CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

 


Nasze intencje modlitewne:

 

2 komentarze do wpisu „Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści)”

  1. NASZ PAN JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ,
    Prośmy PANA o Łaskę Uzdrowienia z Nadciśnienia Tętniczego dla Ukochanej Mamy Jadwigi.
    Prosi
    Mateusz

  2. Jezus wyciągnął do mnie rękę, mimo że upadłem bardzo nisko.
    Podnoszę się dzięki Jezusowi z czeluści grzechu.

Leave a Reply